14 000,00 kr
8 580,00 kr
8 580,00 kr
3 680,00 kr
5 870,00 kr